Facebook
Panel kontrahenta pl
Sklep internetowy

Unia Europejska

 

Kubala sp. z o.o. od wielu lat korzysta z dotacji z Unii Europejskiej. Programy pomocowe realizowane są przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Numer projektu: WND-RPSL.03.02.00-24-00B3/16-002

Tytuł: Wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnych narzędzi budowlanych poprzez uruchomienie innowacyjnego procesu technologicznego produkcji wraz ze zautomatyzowaniem procesu logistyki magazynowej nowej linii produktowej.

Projekt realizowany w ramac Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Cele:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów do jej oferty w wyniku
zastosowania innowacyjnej technologii produkcji oraz usprawnienia systemu logistyki magazynowej.
Cele szczegółowe to:
1. wprowadzenie 2 typów ulepszonych produktów na rynek
2. wdrożenie wyników prac B+R
Cele zostaną zrealizowane dzięki
- zakupieniu nowych środków trwałych (6)
- zakupieniu oprogramowania (1)
- wzrostowi zatrudnienia w firmie(2)

Efekty:

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy wprowadzone zostaną 2 ulepszone typy produktów, które zostały opracowane na
podstawie przeprowadzonych badań nad ergonomią narzędzi budowlanych ręcznych. Powstaną one na bazie wzoru
przemysłowego posiadającego zastrzeżenie wewnątrzwspólnotowe (w stosunku do pac z tworzyw sztucznych) oraz własnych
projektów i badań nad ergonomicznym uchwytem do pacy (w stosunku do pac z tworzyw sztucznych wielokomponentowych
jak i pozostałych narzędzi jdenokomponentowych jak pace aluminiowe).
Będą to:
• pace z tworzywa sztucznego z uchwytem ergonomicznym typu "soft" dwu i trzykomponentowe
• pace aluminiowe
Wymienione narzędzia jedno dwu i trzykomponentowe będą posiadały innowacyjne parametry ergonomiczne.

Wartość projektu całkowita: 880 680,00 zł

Dofinansowanie: 250 600,00 zł

 

Zapytania ofertowe:

1. Forma do produkcji pacy - pobierz

2. Forma do produkcji wkładki z tworzywa - pobierz

3. Linia do klejenia - pobierz

4. Regały magazynowe wysokiego składowania - pobierz

5. System magazynowy - pobierz

6. Wtryskarka - pobierz

 

Oferty wybrane:

1. Forma do produkcji pacy W dniu 30.01.2017 została wybrana oferta firmy APplastic s.r.o.

2. Forma do produkcji wkładki z tworzywa na bazie gumy/kauczuku W dniu 02.05.2017 została wybrana oferta firmy KOVOSPORT Trinec a.s.

3. Półautomatyczna linia do klejenia W dniu 10.01.2017 został wybrana oferta firmy KG Industry sp. z o.o., sp.k.

4. Regały wysokiego składowania W dniu 04.05.2017 została wybrana oferta firmy Mecalux sp. z o.o.

5. Zakup systemu komputerowego do zarządzania logistyką magazynową W dniu 17.06.2016 została wybrana oferta firmy KSIBB sp. z o.o., sp.k.

6. Wtryskarka W dniu 26.01.2017 została wybrana oferta firmy APplastic s.r.o.

 

 

 

 

 

 

© 2010-2019 Copyrights by Kubala sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie pear interactive