Facebook
Panel kontrahenta pl
Sklep internetowy

Promocja z terminarzem!


Promocja z terminarzem!

REGULAMIN PROMOCJI

1.      Postanowienia ogólne

1.1.    Organizatorem Promocji KUBALA – Terminarz Rozgrywek, jest KUBALA sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Daszyńskiego 68, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy KRS w Bielsku-Białej pod numerem 0000246395, NIP 548-246-06-64, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 4 929 000,00 zł.

1.2.   KUBALA Sp. z o.o. jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.3.   Promocja prowadzona jest dla klientów KUBALA sp. z o.o. którzy do 20 lipca 2014r., wyślą poprawnie wypełniony terminarz rozgrywek, na adres Organizatora, decyduje data stempla pocztowego.

1.4.   Spośród nadesłanych terminarzy, zostanie rozlosowanych komisyjnie 10 replik piłki Brazuca World Cup 2014.

1.5.   Losowanie nagród odbędzie się 25 lipca 2014r.

 2.      Warunki przystąpienia do Promocji

2.1.   Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2.   Warunkiem przystąpienia do Promocji jest poprawne wypełnienie terminarza rozgrywek, oraz odesłanie go wraz z danymi osobowymi na odwrocie, na adres KUBALA Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń.

2.3.   Uczestnik, przystępując do Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.4.   Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w losowaniu.

2.5.   Uczestnik może przystąpić do Promocji w dowolnym momencie jego trwania, lecz nie później niż do 20.07.2014r.

 3.      Zasady Realizacji Promocji

3.1.   Nagrody zostaną wysłane na adres umieszczony na odwrocie terminarza.

3.2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia przesyłki, jeżeli dane osobowe przesłane na terminarzu, były błędne.

3.3.   Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

3.4.   Wykaz wszystkich zwycięzców zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.kubala.com.pl

4.      Postanowienia końcowe

4.1.   KUBALA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Kubala pod adresem www.kubala.com.pl.

4.2.   W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, KUBALA sp. z o.o. uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji.

4.3.   Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

4.4.   Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie KUBALA sp. z o.o., na stronie internetowej firmy oraz u przedstawicieli handlowych firmy.

4.5.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2014r.

4.6.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Archiwum

 • Wyniki konkursu na Dzień Dziecka!!

  2018-06-15

  Po długich obradach Komisja Kubala Sp. z o.o wybrała laureatów konkursu! Wybó [..]

 • Kibicuj z nami - Mundial 2018

  2018-06-14

  Ogłaszamy KONKURS!!!
  „Kibicuj z nami - Mundial 2018”, w ramach któ [..]

 • Konkurs na Dzień Dziecka

  2018-05-21

  Ogłaszamy konkurs na dzień dziecka!
  Wszystkie dzieci zapraszamy do pomalowania, pokol [..]

 • Targi Kolonia 2018

  2018-03-12

  Zapraszamy do fotogalerii z Targów w Kolonii. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za [..]

 • Eisenwarenmesse w Kolonii

  2018-02-12

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzin stoiska Kubala w ramach targów Eisenwarenmesse-Int [..]

 • Targi Grupy PSB

  2018-02-12

  Mamy zaszczyt zarosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas trwania targów [..]

 • Zakończenie Loterii Jubileuszowej

  2018-02-09

  Nagroda główna została przekazana laureatowi podczas ostatniego dnia Targów [..]

 • BUDMA 2018

  2018-01-17

  Mamy Zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów Budma [..]

© 2010-2018 Copyrights by Kubala sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie pear interactive