Facebook
Panel kontrahenta pl
Sklep internetowy

Unia Europejska

 

Kubala sp. z o.o. od wielu lat korzysta z dotacji z Unii Europejskiej. Programy pomocowe realizowane są przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

 Zrealizowane do tej pory działania:

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; działanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: Zakup systemu klasy ERP w celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem, realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej oraz zmiany sposobu zarządzania procesem produkcji.

Nr umowy: UDA-RPSL.01.02.04-00-385/09-00, całkowita wartość projektu: 191 000,00 PLN, wnioskowana wartość wsparcia: 75 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; działanie 1.2.3. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby"

Zastosowanie w przedsiębiorstwie Kubala sp. z o.o. nowoczesnych technologii produkcyjnych z wykorzystaniem wtryskarki w celu zaoferowania innowacyjnych wyrobów

Nr umowy: UDA-RPSL.01.02.03-00-370/12-00, wartość projektu 434 500,00 PLN, wnioskowana wartość wsparcia 200 000,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

III. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; działanie 5.4.1 Dyfuzja Innowacji >> Zarządzanie własnością intelektualną >> Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

Projekt: "Wniosek o rejestrację wzoru użytkowego - paca do ścierania okładzin budowlanych Kubala sp. z o.o. na terenie Czech i Niemiec"

Nr projektu: UDA-POIG 05.04.01-24-001/11

Całkowita wartość projektu: 8 218,98 PLN, wnioskowana wartość dofinansowania: 4931,39 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dostępne są na stronie www.parp.gov.pl

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

IV. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; działanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Udział firmy Kubala sp. z o.o. jako wystawcy w prestiżowych targach budowlanych Eisenwarenmesse International Hardware Fair Cologne w Kolonii w dniach 4-7.03.2012 szansą na zdobycie nowych rynków zbytu."

Nr umowy: UDA-RPSL.01.02.04-00-TZ7/11-00, wartość projektu 113 800,00 PLN, wnioskowana wartość wsparcia 50 000, 00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; działanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn i urządzeń przez Kubala sp. z o.o."

Nr umowy: UDA-RPSL.01.02.04-00-464/11-00, wartość projektu 1 006 422,90 PLN, wnioskowana wartość wsparcia 409 033,18 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu

Oś priorytetowa 6

Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Pogram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Tytuł: Rozwój działalności eksportowej Kubala Tools przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Czas trwania: 01.10.2013 - 30.09.2015

 

Zapytania ofertowe:

 

 

 

 

 

 

 

© 2010-2017 Copyrights by Kubala sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie pear interactive